adwokat AP - Adwokatura Polska


Usługi:

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych, przedsiębiorców i osób prawnych zapewniając wszechstronne wsparcie w wielu obszarach prawa ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianego prawa karnego. Kancelaria świadczy usługi zarówno na terenie Krakowa i Tarnowa, w których zlokalizowana jest siedziba i filia kancelarii, jak również w pozostałych częściach kraju.

Zapewnienie indywidualnego podejścia dla każdej z powierzonych spraw oraz szczególna dbałość o celowość podejmowanych czynności są zasadniczymi założeniami Kancelarii, które gwarantują, że świadczone usługi cechuje profesjonalizm i staranność.

Do zakresu usług świadczonych przez Kancelarię należy:

  • udzielanie porad prawnych
  • sporządzanie opinii prawnych
  • reprezentacja przed sądami, organami ścigania i organami administracji
  • tworzenie, analiza i negocjowanie umów
  • stała obsługa prawna firm
  • windykacja należności
  • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia
  • sporządzanie pism procesowych (pozew, wniosek, skarga, apelacja, kasacja, prywatny akt oskarżenia)
  • uczestnictwo w negocjacjach