adwokat AP - Adwokatura Polska


Prawo Pracy

w tym:

  • sprawy pracownicze, spory o wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę
  • dyskryminacja
  • mobbing
  • zakaz konkurencji
  • odwołania od decyzji ZUS