adwokat AP - Adwokatura Polska


Prawo Administracyjne

w tym:

  • sprawy z zakresu prawa budowlanego
  • reprezentacja przed organami administracji i sądami administracyjnymi
  • odwołania od decyzji administracyjnych i skargi do sądów administracyjnych