adwokat AP - Adwokatura Polska


Prawo Cywilne

w tym:

  • ochrona dóbr osobistych
  • windykacja należności
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie (wypadki komunikacyjne, błędy medyczne)
  • nieruchomości, służebności (służebność przesyłu), zasiedzenie
  • prawo lokalowe, ochrona praw lokatorów
  • prawo zobowiązań / prawo umów
  • postępowanie grupowe, pozwy zbiorowe
  • odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów