adwokat AP - Adwokatura Polska


Prawo Karne

Pomoc prawna z zakresu prawa karnego zajmuje szczególną pozycję w obszarze działalności Kancelarii.

Zapewniamy pomoc na każdym etapie postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę lub Policję, poprzez reprezentację przed sądami wszystkich instancji, aż po postępowanie wykonawcze (odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny).

W postępowaniu karnym zapewniamy zastępstwo procesowe występując zarówno w charakterze obrońcy podejrzanego i oskarżonego, jak również jako pełnomocnik reprezentujący interesy pokrzywdzonego działając w charakterze oskarżyciela posiłkowego bądź prywatnego.

Służymy pomocą także w sprawach z zakresu prawa wykroczeń, karnego skarbowego (prawo karne gospodarcze) oraz w postępowaniu w sprawach nieletnich.