adwokat AP - Adwokatura Polska


Honorarium:

Honorarium adwokackie ustalane jest w sposób indywidualny z każdym Klientem po zapoznaniu się ze zleconą sprawą. Jego wysokość uzależniona jest najczęściej od wartości przedmiotu sporu, stopnia skomplikowania sprawy oraz zakresu czynności jakie należy podjąć.

W zależności od Państwa potrzeb oraz charakteru powierzonych spraw, oferujemy następujące systemy rozliczeń:

  • wynagrodzenie ryczałtowe za prowadzenie indywidualnej sprawy lub dokonanie poszczególnych czynności
  • stała miesięczna opłata ryczałtowa polecana dla kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw
  • stawka godzinowa obliczana na podstawie ustalonej z Klientem stawki

Przejrzystość w zakresie rozliczeń należy do Naszych priorytetów, dlatego też zapewniamy transparentną informację o wysokości kosztów związanych z prowadzeniem powierzonych spraw.